Kadry i Płace

W ramach usług kadrowo - płacowych oferujemy fachowe sporządzanie umów o pracę i umów cywilno - prawnych. Terminowo i zgodnie z przepisami zgłaszamy pracowników do ZUS. Rzetelnie przygotowujemy listy płac i zajmujemy się całą szeroko pojętą administracją pracowniczą.

Oferujemy:
 • Sporządzanie umów o pracę i cywilno-prawnych;
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS;
 • Przygotowywanie list płac;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Rozliczanie urlopów, delegacji i zwolnień;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i świadectw pracy.

Doradztwo Prawne

Świadczone usługi doradztwa prawnego, zależnie od formy prawnej i etapu rozwoju obejmują:

 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Weryfikację dokumentacji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • Sprawy z zakresu kodeksu spółek handlowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółek oraz rejestracja spółek;
 • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym doradztwo w sporach związanych z roszczeniami pracowników oraz ochroną praw pracodawcy;
 • Sprawy związane z krajowym rejestrem sądowym, w tym dokonywanie zmian w KRS i CEiDG;
 • Sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, a także upadłości konsumenckiej;
 • Sprawy cywilne i gospodarcze, w tym doradztwo w sporach z kontrahentami;
 • Opiniowanie i sporządzanie umów handlowych, regulaminów, kontraktów, wydawanie pisemnych opinii prawnych;
 • Opracowywanie dokumentacji dla spółek i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.