firmapodatkiprawo

Obowiązkowy split payment

Komisja Europejska 23 stycznia 2019 r. opublikowała projekt decyzji derogacyjnej umożliwiającej Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

Projekt zakłada, iż Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Najistotniejsze informacje wynikające z projektu decyzji derogacyjnej:

-obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami , które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce;
-obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane towary oraz usługi
-obowiązkowy split payment obejmie wyłącznie transakcje rozliczane za pomocą przelewów bankowych;
-podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce;
-wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu
Zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

-wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
odpady, złom, surowce wtórne
-elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
-paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
-prawa do emisji gazów cieplarnianych;
-roboty budowlane;
-węgiel;
-handel częściami do samochodów i motocykli.

Proces legislacyjny
Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje wdrożyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w połowie 2019r. . Obecnie brak jest jeszcze projektu przepisów krajowych, które wdrożyłyby decyzję Komisji Europejskiej.