Obowiązkowy split payment

Posted on

Komisja Europejska 23 stycznia 2019 r. opublikowała projekt decyzji derogacyjnej umożliwiającej Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w odniesieniu do wybranych towarów oraz rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej. Projekt zakłada, iż Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment […]

Kasy fiskalne online w 2019r.

Posted on

Kasy fiskalne online w 2019r. Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o VAT polegającą na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line) Kasy fiskalne on-line […]

Koszty używania samochodów osobowych

Posted on

Koszty używania samochodów osobowych dla celów prowadzonej działalności oraz dla celów prywatnych W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z […]

Ta Ustawa zlikwiduje własność prywatną

Posted on

Dwa dni temu rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności zbiorowej podmiotów zbiorowych. Ustawa ta nazywana jest „mieczem na przedsiębiorców”, niektórzy posuwają się nawet do stwierdzeń, że ta ustawa przyczyni się do praktycznej likwidacji własności prywatnej w Polsce.